ALLEVA

Vývoj produktov Alleva sa zakladá na vedeckých dôkazoch, štúdie krmív sa vykonávajú dokonale etickým a humánnym spôsobom. Spoločnosť na výrobu krmív sa nachádza v Taliansku a využíva vyberané a veľmi kvalitné suroviny, ktoré sú spracované najmodernejšou technológiou.

ALLEVA
Produkty: