ZVERLIT

Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. sa od svojho založenia v roku 1993 zaoberá nielen ťažbou bentonitu, ale aj produkciou triedených bentonitov a bentonitových podstielok značky ZVERLIT, ktoré sa z hľadiska viacerých kritérií radia medzi špičku na svete.

ZVERLIT