MICROBE-LIFT

Medzinárodná biotechnologická spoločnosť zaoberajúca sa vývojom a výrobou mikrobiálnych prípravkov na úpravu vody v akváriu.

MICROBE-LIFT