BENEVO

Benevo je 100% -ná vegánska rodinná firma a nezávislá spoločnosť na výrobu krmiva pre domáce zvieratá so sídlom v Hampshire vo Veľkej Británii. Meno „Benevo“ pochádza zo slova „benevolentný“, čo znamená „podpora blaha a šťastia iných“ a „robiť dobro“.

BENEVO